Klausimas:


 Sveiki, norėčiau paklausti, po kelerių metų galima parduoti butą po mamos mirties? Dokumentai ir testamentas sutvarkyti. Vieni sako, kad po penkerių, kiti, kad po dešimties metų bus galima parduoti. 

 Atsako advokatų profesinės bendrijos „Jankauskas ir partneriai“ advokatė Jūratė Šlitė:

 Atsakant į skaitytojo klausimą, visų pirma svarbu pažymėti, jog jokių apribojimų paveldėto nekilnojamojo turto, šiuo atveju buto, pardavimui nei Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, nei kiti įstatymai nenumato. Skaitytojos minimi terminai aktualūs sprendžiant už parduotą nekilnojamąjį turtą gautų pajamų apmokestinimo klausimą. Taigi, paveldėtą butą parduoti galima, tačiau šios pajamos, tam tikrais atvejais, bus apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. 

Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – LR GPMĮ) 17 straipsnis numato, jog gyventojų pajamos pardavus ar kitaip perleidus nekilnojamąjį turtą, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos jeigu:

-  parduodamas nekilnojamas turtas (būstas) įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, t. y. prieš parduodant nekilnojamąjį turtą gyventojo nuosavybėje jis išbuvo 10 metų (LR GPMĮ 17 str. 1 d. 28 p.)

- parduodamas nekilnojamas turtas (būstas), kuriame pastaruosius 2 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka (LR GPMĮ 17 str. 1d. 53 p.)

-  pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn būstą, kuriame gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, buvo trumpesnį negu 2 metų laikotarpį, tačiau gautos pajamos per vienerius metus nuo būsto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn panaudojamos kito būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui (LR GPMĮ 17 str. 1d. 54 p.)

 Nusprendus parduoti nekilnojamąjį turtą neišlaikius jo nuosavybėje 10 metų ir nesant kitų aukščiau nurodytų pagrindų tokio tipo pajamų neapmokestinimui, atkreiptinas dėmesys į tai, kaip apskaičiuojama gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinama nekilnojamojo turto pardavimo pajamų dalis. Gyventojų pajamų mokesčiu yra apmokestinamas skirtumas, susidarantis tarp nekilnojamo turto (būsto) įsigijimo kainos ir jo pardavimo kainos, todėl yra labai svarbu turėti dokumentą, patvirtinantį nekilnojamojo turto įgijimo kainą, šiuo atveju tai galėtų būti paveldėjimo teisės liudijimas, kuriame būtų nurodyta paveldimo turto vertė. Priešingu atveju, negalint pagrįsti nekilnojamojo turto įsigijimo kainos, gyventojų pajamų mokestis bus skaičiuojamas nuo visos nekilnojamojo turto pardavimo kainos. 

Taigi, apibendrinant tai, kas išdėstyta, bei atsakant į  klausimą, darytina išvada, kad paveldėtą nekilnojamąjį turtą (būstą) parduoti galima ir tam nėra nustatyta jokių su terminu susijusių draudimų, tačiau neišlaikius nekilnojamojo turto savo nuosavybėje 10 metų ir nesant kitų aukščiau nurodytų pagrindų, nekilnojamąjį turtą parduodant, gautų pajamų dalis (arba visa suma, jei neturite reikiamų dokumentų) bus apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu, kuris nuo 2009 m. sausio 1 d. visoms pajamoms, nustatytas vienodas — 15 procentų (išimtys nurodytos LR GPMĮ 6 srt.). 


Šaltinis: 15 min.lt (www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pinigine/teisininkas-atsako-ka-butina-zinoti-apie-paveldeto-nekilnojamojo-turto-pardavima-1092-934628)